Barranc iniciació

Els barrancs d’iniciació són ideals per conèixer l’esport i gaudir de l’activitat. Són barrancs que requereixen poca tècnica però on es pot començar a conèixer les diferents maniobres necessàries per a la realització de l’activitat. Es troben petits ràpels, salts i tobogans senzills.

Barranc Perfeccionament

En aquests barrancs es podran aplicar tots els coneixements adquirits a la iniciació. Els clients es trobaran amb un nivell tècnic més avançat com ràpels, salts i tobogans de certa alçada.

Barranc Experts

Són barrancs molt tècnics on es poden trobar ràpels, salts i tobogans de gran alçada. És necessari haver realitzat algun barranc d’iniciació o perfeccionament anteriorment.