Barranc Perfeccionament

En aquests barrancs es podran aplicar tots els coneixements adquirits a la iniciació. Els clients es trobaran amb un nivell tècnic més avançat com ràpels, salts i tobogans de certa alçada.