Paintball

Les partides es realitzen en una zona boscosa, amb obstacles naturals i a la llera del Noguera Palllaresa.